Vinh danh trí thức 2022: Ông Trương Đình Tưởng

Ông Trương Đình Tưởng là Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Ninh Bình.

Vinh danh tri thuc 2022: Ong Truong Dinh Tuong
 

Ngày, tháng, năm sinh:  15/7/1950                            

Thành tích đạt được

- Năm 2013, thành lập Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Ninh Bình trên cơ sở Chi hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tỉnh Ninh Bình với trên 100 nhà nghiên cứu, giảng dạy, truyên truyền lịch sử Việt nam và lịch sử tỉnh Ninh Bình.

Tham mưu và cố vấn trực tiếp lên Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức 3 cuộc Hội thảo Khoa học cấp quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.

Phó Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về Khảo cứu Nhận diện hành cung Sơn Lai thế kỷ X trong 2 năm 2019-2020”, được xếp loại tốt.

Chủ nhiệm 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Di sản Hán Nôm Cố đô Hoa Lư và vùng phụ cận năm 2020, Thành hoàng và tín ngưỡng thờ Thành hoàng ở Ninh Bình năm 2021; Biên niên sự kiện lịch sử tỉnh Ninh Bình từ khởi thủy đến hiện tại năm 2022.  

Nghiên cứu và đang biên soạn xuất bản Cuốn Ca dao, tục ngữ Ninh Bình.

Nghiên cứu và biên soạn cuốn “Đinh Tiên Hoàng đế - Anh hùng dân tộc thống nhất quốc gia”, xuất bản năm 2018 do Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt hàng.

Thành lập và là Tổng Biên tập Tạp chí “Ninh Bình Xưa & Nay” của Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Ninh Bình.

Tham gia phản biện 7 công trình KHXH cấp Nhà nước và cấp tỉnh.

Viết kịch bản và lời bình, tham gia dẫn chương trình bộ phim tài liệu “Kể chuyện Ninh Bình”; nghiên cứu và biên soạn Kịch bản Lễ hội Hoa Lư năm 2015 đã được Bộ VH-TT-DL và UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt thành tài liệu chính thức của Lễ hội hằng năm, tiến tới thành Quốc Lễ. Phạm Hoa

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp nhà nước

- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và được bình chọn danh hiệu thi đua xuất sắc dự Hội nghị Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình năm 2018.

PV

>> xem thêm

Bình luận(0)