Vinh danh trí thức 2022: KS. Phan Duy Tuyên

KS. Phan Duy Tuyên là Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu.

Vinh danh tri thuc 2022: KS. Phan Duy Tuyen
 

Ngày, tháng, năm sinh: 05/8/1953.                                  

Thành tích đạt được

Từ năm 2011 đến năm 2013, với vai trò là Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo, đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy sở, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy, đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu trong lĩnh vực khoa giáo; tham gia thẩm định các đề án của khối tham mưu cho cấp ủy; góp phần đưa công tác khoa giáo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm; phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về “Quyền và bổn phận trẻ em” và “phòng chống tai nạn thương tích trẻ em” tỉnh Bạc Liêu năm 2011.

Từ năm 2013 đến năm 2018, với vai trò là Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bạc Liêuđã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; làm đầu mối, đề xuất, tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội thành viên và Hội viên; thực hiện nhiều nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học và pháp lý cho các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội, Khoa học và Công nghệ của tỉnh; thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức Khoa học và Công nghệ, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ Khoa học và Kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu... góp phần xã hội hóa giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tham gia phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện các hoạt động sáng tạo của quần chúng trên lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hàng năm, Liên hiệp Hội tỉnh Bạc Liêu đã xuất bản Bản tin Trí thức Bạc Liêu 06 kỳ/năm, tập trung vào 07 chuyên mục; Tuyên truyền phổ biến kiến thức KH&CN; Nghiên cứu - trao đổi; Thông tin về hoạt động Hội và các Hội thành viên; giới thiệu văn bản chính sách mới và chuyên mục văn hóa - văn nghệ, hỏi - đáp khoa học. Bản tin Trí thức Bạc Liêu được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) vào ngày 26/03/2019 theo Công văn số 07/TTKHCN-ISSN và được Cục Báo chí cấp giấy phép xuất bản Đặc san trí thức Bạc Liêu 02 số/năm với nội dung chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5; mừng Đảng, mừng Xuân.

Từ năm 2013 - 2018, chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập Hội động tư vấn, phản biện và giám định xã hội tổ chức phản biện và giám định nhiều dự án, được Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao, đạt hiệu quả.

Hàng năm, Liên hiệp Hội tỉnh Bạc Liêu đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bạc, vận động các đơn vị tài trợ thêm cho các tác giả đạt giải bình quân với tổng số tiền là: 43.000.000 đồng/năm.

Trực tiếp vận động đội ngũ trí thức khoa học trong tỉnh đăng ký tham gia thực hiện nhiều đề tài và chủ trì nhiều dự án cấp cơ sở và cấp tỉnh.

Tham gia nhiều Hội đồng khoa học cấp tỉnh, cấp cơ sở và tham gia đóng góp ý kiến nhiều dự thảo kế hoạch, chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tham gia viết nhiều tham luận phục vụ cho các Hội thảo khoa học trong và ngoài tỉnh.

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

-  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007.

-  Chiến sỹ thi đua toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ năm 2017.

-  Huân chương Lao động hạng III năm 2010 của Chủ tịch nước.

-  Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2011, năm 2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

-  Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2013 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

-  Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2013 và 2015 của Liên hiệp Hội tỉnh Bạc Liêu.

Bằng khen năm 2013 và 2016 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)