Vinh danh trí thức 2022: GS.TS. NGƯT. Đoàn Xuân Tiên

GS.TS. NGƯT. Đoàn Xuân Tiên là Phó Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA).

 

Vinh danh tri thuc 2022: GS.TS. NGUT. Doan Xuan Tien
 

Thành tích đạt được

Đã nghiên cứu 40 đề tài NCKH, trong đó: 02 đề tài cấp Nhà nước; 25 đề tài cấp Bộ và 13 đề tài cấp cơ sở và nhiều đề án. Trong đó nổi bật trong 10 năm gần đây: Đề tài NCKH cấp Quốc gia: Hoàn thiện hệ thống pháp luật kiểm toán Việt Nam do GS.TS. Vương Đình Huệ chủ nhiệm (Thành viên chính đề tài, chủ nhiệm đề tài nhánh, nghiệm thu năm 2018); Đề tài NCKH cấp Quốc gia: Hoàn thiện pháp luật kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam (thành viên chính đang thời gian nghiên cứu 2020 - 2023); Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Trung tâm Thông tin, tư liệu và thư viện Kiểm toán nhà nước - Chủ nhiệm đề tài (năm 2012); Giải pháp tăng cường kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước - Chủ nhiệm đề tài (năm 2013).

Xây dựng Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2010 - 2020 và Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2021 - 2030. Chủ trì xây dựng Kế hoạch thực hiện chiến lược KTNN giai đoạn 2013 – 2018. Xây dựng 39 Hệ thống chuẩn mực kiểm toán của Kiểm toán nhà nước - Chủ trì xây dựng từ năm 2013 - 2015, ban hành năm 2016. Xây dựng Hồ sơ mẫu biểu và hướng dẫn chuẩn mực và các quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước - Chỉ đạo xây dựng (từ năm 2013 - 2020). Tham gia xây dựng Luật Kiểm toán độc lập 2011, Luật Kế toán năm 2015, Luật Kiểm toán Nhà nước 2015, Luật sửa đổi Luật Kiểm toán Nhà nước 2019. 

Đã viết và xuất bản 36 cuốn sách, trong đó: 19 cuốn giáo trình (chủ biên 10 cuốn), 3 sách chuyên khảo (chủ biên 2 cuốn), 5 sách tham khảo (chủ biên 1 cuốn) và 9 sách hướng dẫn. Đã viết 85 bài báo khoa học đang trên các Tạp chí Tài chính, Tạp chí Kế toán, Tạp chí Kiểm toán, Tạp chí NCKH kiểm toán, Tạp chí Thuế nhà nước, Tạp chí NCTCKT, Tạp chí Kinh tế phát triển, Tạp chí TCDN... và các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế.

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

 - Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước (năm 2004), hạng Nhì (năm 2013), hạng Nhất (năm 2018).

- Huân chương Lao động hạng Nhì của nước CHDCND Lào (năm 2008).

- Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2021).

- Chiến sỹ thi đua toàn quốc (năm 2007).

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  (năm 1999).

-  01 Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS HCM ( ăm 1979).

- 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (năm 1992).

- 10 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính các năm từ 1994 – 2006.

- 09 Bằng khen của Tổng KTNN các năm từ 2011 – 2020.

- 01 Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan TW (năm 2015). 

PV

>> xem thêm

Bình luận(0)