Tại sao trăng nguyệt thực có màu của máu?

Tại sao, khi nguyệt thực xảy ra lại có màu tối và đỏ sẫm hoặc đỏ nhạt? - Nguyễn Minh Hà (Hà Nội).

Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Hội Thiên văn học Việt Nam: Nguyệt thực là hiện tượng xảy ra do Mặt Trăng đi qua điểm giao nhau giữa quỹ đạo của nó quanh Trái Đất và quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời ở phía đối diện với Mặt Trời. Khi đó, nó đi vào vùng bóng tối của Trái Đất và chỉ nhận được một phần rất nhỏ ánh sáng từ Mặt Trời. 
 
Khác với Mặt Trời tối đen khi có nhật thực do thực chất khi đó chúng ta không hề nhìn thấy Mặt Trời mà nhìn thẳng vào vùng tối của Mặt Trăng, khi nguyệt thực diễn ra Mặt Trăng vẫn nhận được một phần ánh sáng của Mặt Trời vì thế nó trở nên tối và đỏ sẫm (đối với phần đi vào bóng tối hoàn toàn (umbral) - toàn phần hoặc một phần) hoặc đỏ nhạt (đối với phần đi vào vùng nửa tối (penumbral).
PV (ghi)

Bình luận(0)