Vinh danh trí thức 2022: PGS.TS. Lê Viết Báu

PGS.TS. Lê Viết Báu đạt danh hiệu Tri thức Khoa học Công nghệ xuất sắc tỉnh Thanh Hoá năm 2021, giải Ba Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2021...

Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa
Ủy viên ban chấp hành Hội khoa học vật liệu Việt Nam từ năm 2019
Ngày, tháng, năm sinh: 15/5/1972
Vinh danh tri thuc 2022: PGS.TS. Le Viet Bau
Chân dung PGS.TS. Lê Viết Báu.  
Thành tích đạt được
Tham gia hướng dẫn thành công 01 nghiên cứu sinh, hơn 10 thạc sỹ và nhiều cử nhân.
Hằng năm, tham gia giảng dạy vượt định mức lao động (từ 150% đến 200% giờ dạy so với định mức).
Chủ trì thực hiện thành công 02 đề tài cấp Nhà nước (Quỹ NAFOSTED tài trợ), xếp loại đạt (Loại đề tài này chỉ có 2 mức đạt và không đạt), 01 đề tài cấp Bộ và 01 đề tài cấp tỉnh đều xếp loại Xuất sắc.
Tham gia 04 đề tài cấp Nhà nước và 2 cấp tỉnh, bộ đã được nghiệm thu.
Kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của tôi hằng năm đều vượt từ hơn 300% định mức giờ nghiên cứu khoa học và có đóng góp không nhỏ cho thành tích nghiên cứu khoa học của nhà trường.
Nghiên cứu các đề tài tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam, với công trình: "Nghiên cứu chế tạo giường bệnh đa năng hỗ trợ bệnh nhân liệt vận động, cứng khớp nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh" đã vinh dự đoạt giải Ba Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2021, được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 20 triệu đồng (Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc khen thưởng cho các chủ nhiệm công trình đạt Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2021).
Tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội Thanh Hoá với tư cách là chuyên gia phản biện độc lập, đã đóng góp nhiều ý kiến phản biện khoa học, xác đáng trong các Báo cáo phản biện nên chất lượng nhiều báo cáo phản biện của Liên hiệp hội trong 10 năm qua được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các cơ quan chủ quản và chủ đề án, dự án đánh giá cao.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Danh hiệu Tri thức Khoa học Công nghệ xuất sắc tỉnh Thanh Hoá năm 2021
- Đoạt giải Ba Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2021
- Giấy khen của Hiệu trưởng năm học 2014-2015
- Bằng khen Tỉnh ủy năm 2016
- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2016
- Giấy khen của BCH Đảng bộ Nhà trường năm 2016, 2020
- Giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường năm học 2017-2018, 2020-2021
- Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2019
* Bài viết nằm trong tuyến bài tuyên truyền về Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 (diễn ra ngày 21/05/2022) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)