Tây Thi: Mỹ nhân anh hùng hay "hồng nhan chi họa"?

Mỹ nhân Tây Thi chính là con bài chủ chốt trong “mỹ nhân kế” của Việt vương Câu Tiễn nhằm mê hoặc khiến vua Ngô ngày đêm vui thú, hưởng lạc bên nàng, dần dần mất hết ý chí.

Với nước Việt thời Xuân Thu , mỹ nhân Tây Thi chính là anh hùng. Nhưng với nước Ngô thì nàng lại là “hồng nhan chi họa”, mê hoặc vu Ngô khiến thế nước suy yếu và bị nước Việt phục thù. 
Theo Phan Hoàng/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)