Giải mã khả năng độc đấu của mãnh tướng bất khả chiến bại Mã Siêu

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Mã Siêu chưa từng nhận thất bại lớn nào khi độc đấu. Ông có thể cùng Trương Phi, Hứa Chử đấu hai trăm hiệp không phân thắng bại, sức chiến đấu rất mạnh, thuộc hàng võ tướng kiệt xuất.

Mã Siêu xuất trận lần đầu khi mới 17 tuổi. Năm đó Lý Giác và Quách Tị sau khi báo thù cho Đổng Trác đã chiếm lấy Trường An, nhũng loạn triều đình. Mã Đằng cha của Mã Siêu lãnh binh cứu giúp, Lý Giác và Quách Tị phái Vương Phương và Lí Mông ra ứng chiến.
Giai ma kha nang doc dau cua manh tuong bat kha chien bai Ma Sieu
Mã Siêu có khả năng chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. 
Mã Siêu xuất trận giao chiến với Vương Phương, sách viết:"Chỉ nhìn thấy một thiếu niên tướng quân, mắt như sao băng, thân hổ tay vượn, bụng cọp eo sói, tay cầm trường thương cưỡi trên tuấn mã phi ra từ trong doanh trại". Cách miêu tả này như vừa có thân hình của Hứa Chử vừa có linh hồn của Triệu Vân. Cuối cùng Mã Siêu sau vài hiệp đã hạ được Vương Phương và bắt sống Lý Mông, có thể gọi là thiếu niên anh hùng.
Trong trận chiến Đồng Quan, Mã Siêu một mình nghênh chiến với bốn tướng lĩnh quân Tào là Vu Cầm, Trương Hợp, Lý Thông, Tào Hồng. Đầu tiên giết Vu Cầm sau tám hiệp, rồi sau hai mươi hiệp giết Trương Hợp và chỉ cần vài hiệp là có thể đánh Lý Thông rơi ngựa. Cuối cùng trong khi truy kích Tào Tháo, Mã Siêu đã cùng Tào Hồng giao đấu năm mươi hiệp ác liệt, đao pháp như vũ bão.
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Trương Hợp từng giao đấu với Trương Phi, Triệu Vân và cũng cầm cự được khoảng 20 hiệp. Như vậy có thế đánh giá tương quan rằng thực lực của Mã Siêu xứng đáng so sánh với Trương Phi, Triệu Vân.
Giai ma kha nang doc dau cua manh tuong bat kha chien bai Ma Sieu-Hinh-2
Triệu Vân là một danh tướng can trung nghĩa đảm bậc nhất thời Tam Quốc 
Nếu mang Triệu Vân ra làm thước đo, Triệu Vân từng một thương đoạt mạng Cao Lãm, xuất quỷ nhập thần phá vây cứu A Đẩu. Mã Siêu tuy cũng chỉ trong vài chiêu đã hạ được Lý Thông, nhưng bị mất điểm ở chỗ sau 40 50 hiệp vẫn không phân thắng bại với Tào Hồng. Vì vậy có thể nói Mã Siêu vẫn còn thua Triệu Vân một bậc.
Điều đáng chú ý nhất là Mã Siêu khiến Hứa Chử phải cởi giáp giao đấu, còn từng đấu với Trương Phi tại Hà Manh Quan. Điều này chứng tỏ thực lực của Mã Siêu hoàn toàn trong trình độ của Ngũ Hổ Tướng, nhưng để phân cao thấp thực sự rất khó nói. 
Còn một nhân vật nữa không thể không nhắc đến, đó là người rượu còn ấm đã chém Hoa Hùng, một mình chém Nhan Lương và Văn Xú, bắt sống Vu Cầm, diệt Bàng Đức. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có rất nhiều điển tích, chém rất nhiều mãnh tướng, người đó chính là Quan Vũ.
Quan Vũ lúc ở Kinh Châu đã từng muốn khiêu chiến với Mã Siêu để làm giảm nhuệ khí của ông. Với trọng đao và ngựa Xích Thố, giả sử Quan Vũ mà thua thì rất mất mặt, tuy nhiên thực sự là ông khó mà thua Mã Siêu được. Nhưng nếu hai bên giao đấu tuyệt đối không thể phân thắng bại trong vòng 50 60 hiệp.
Vì vậy có thể khẳng định thực lực của Mã Siêu có thể ngang ngửa Hứa Chử, Trương Phi và tiệp cận với Quan Vũ, Triệu Vân.
Theo Hoa Anh Thịnh /Đời Sống & Pháp Luật

>> xem thêm

Bình luận(0)