Những phép lạ và thần thông của Đức Phật trong kinh điển Phật giáo

Những phép lạ và thần thông của Đức Phật trong kinh điển Phật giáo

Phép lạ và thần thông của Đức Phật là một trong những đề tài lôi cuốn người đọc, đặc biệt là các Phật tử. Điểm chung khi đề cập đến thần thông của Đức Phật là chú trọng đến giáo hóa thần thông. Điều này được hiểu như thế nào?

Tỳ-kheo chiến thắng ác ma

Tỳ-kheo chiến thắng ác ma

Tỳ-kheo thành tựu bảy pháp, đây là lộ trình tu tập căn bản, là hành trang tu tập cho Tỳ-kheo để vượt qua nội ma ngoại chướng, thành tựu giải thoát.

Tinh thần nhập thế của Phật giáo đời Trần

Tinh thần nhập thế của Phật giáo đời Trần

Lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam đã thiết lập được mô hình tổ chức Phật giáo Nhất tông vào đời Trần, tức là “thời đại của một tông phái Phật giáo duy nhất” , với tôn...

Thông cảm cho thói xấu của người

Thông cảm cho thói xấu của người

Sự nhận định không qua suy xét bằng lý trí không chỉ dẫn đến chúng ta hành động mù quáng mà nó còn khiến chúng ta sanh phiền não khi thấy người khác không có cùng nhận định với...

Tu sao để cho đầy dẫy phiền não?

Tu sao để cho đầy dẫy phiền não?

Kiến thức hiểu biết không thể giúp người ta đoạn trừ phiền não, thói xấu, chỉ có quán chiếu như thật về tính vô thường, khổ không, vô ngã của nó chúng ta mới không bị hệ lụy vì nó.

Quen thói ăn cắp

Quen thói ăn cắp

Thói quen đối với con người mà nói cũng giống như một thứ cám dỗ. Ví như có người quen thói ăn cắp, nguyên nhân lấy cắp không phải là vì cần dùng.

Băn khoăn về phóng sinh

Băn khoăn về phóng sinh

Phóng sinh có nghĩa là cứu giúp các chúng sinh bị giam cầm được thả ra, được thoát chết.

Góc nhìn vũ trụ qua lăng kính Phật giáo

Góc nhìn vũ trụ qua lăng kính Phật giáo

Khám phá vũ trụ thực sự là giấc mơ nghìn năm của nhân loại và hành trình này thực hiện giấc mơ đã cuốn hút tim óc vô số nhân tài Đông – Tây.

Chọn kinh nào để tụng?

Chọn kinh nào để tụng?

Bạn “mến mộ nhất phẩm Phổ Hiền Bồ-tát hạnh nguyện” của kinh Hoa nghiêm, chứng tỏ bạn có nhân duyên với kinh này.

Quan điểm của ngài Long Thọ về đạo trị quốc

Quan điểm của ngài Long Thọ về đạo trị quốc

Ngài Long Thọ đưa ra tiêu chí quan trọng cho một thiết chế giáo dục: không được thiết lập trong sự phụ thuộc, để phục vụ riêng cho giới thượng lưu của xã hội đương thời, hay chỉ...

Cần phân biệt rõ đâu là Kinh đâu là sách?

Cần phân biệt rõ đâu là Kinh đâu là sách?

Nhiều người ngày nay vì muốn làm công đức nên hễ nghe ai nói Sư-tổ hay vị Hòa-thượng này nói thế này, thế kia là coppy ra đăng tải cho đó là lời Phật dạy.