Tu là buông xả

Tu là buông xả

Người tu Thiền xả là luôn luôn để cho tâm thanh tịnh, khi làm việc chỉ biết làm việc, hoàn toàn làm chủ mình, không để tạp niệm xen lẫn.

Quay đầu là bờ

Quay đầu là bờ

Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành vì ai cũng có Phật tính sáng suốt.

Cõi Cực lạc có vĩnh hằng?

Cõi Cực lạc có vĩnh hằng?

HỎI: Xin được hỏi, Phật Thích Ca dạy vạn pháp vô thường. Vậy việc tồn tại một cõi Cực lạc vĩnh hằng có mâu thuẫn với lời dạy của Phật Thích Ca?

Phải hiểu rõ sự niệm Phật

Phải hiểu rõ sự niệm Phật

Hôm nay là ngày giỗ kỷ niệm lão pháp sư Ấn Quang vãng sinh về cõi Tây Phương lần thứ mười hai. Quý vị đều là đệ tử của Ngài.

Phật không thấy ai là kẻ thù

Phật không thấy ai là kẻ thù

Đức Phật của chúng ta ngày xưa cũng bị nhiều người vu oan hủy nhục trước mặt vua quan, thần dân thiên hạ.

Tìm hiểu về Vu Lan

Tìm hiểu về Vu Lan

Nói đến Vu-lan, ý người viết muốn nói về những kinh điển liên quan đến ý nghĩa Vu-lan, bao gồm những chú sớ, trước thuật của lịch đại Tổ sư đã dày công biên soạn và đã được xếp...

Quy y một lần là đủ

Quy y một lần là đủ

HỎI: Tôi là Phật tử đã quy y Tam bảo, nay tôi rất muốn tu học theo pháp môn của một vị thầy, vậy tôi quy y lại với vị thầy ấy được không?

Tỳ-kheo chiến thắng ác ma

Tỳ-kheo chiến thắng ác ma

Tỳ-kheo thành tựu bảy pháp, đây là lộ trình tu tập căn bản, là hành trang tu tập cho Tỳ-kheo để vượt qua nội ma ngoại chướng, thành tựu giải thoát.