Hiếu đạo của người xuất gia

Hiếu đạo của người xuất gia

Buổi lễ qua rồi nhưng hình ảnh bà mẹ già đứng phía ngoài nhìn vô cứ in đậm trong lòng tôi, khiến tôi cứ mãi nặng lòng.

Nằm nghe pháp có tội không?

Nằm nghe pháp có tội không?

HỎI: Tôi thường nằm để nghe pháp từ băng đĩa hoặc điện thoại, vậy tôi có phạm tội gì không? (ĐỨC THANH, hoaquynhhuog89@gmail.com)

Tu là buông xả

Tu là buông xả

Người tu Thiền xả là luôn luôn để cho tâm thanh tịnh, khi làm việc chỉ biết làm việc, hoàn toàn làm chủ mình, không để tạp niệm xen lẫn.

Quay đầu là bờ

Quay đầu là bờ

Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành vì ai cũng có Phật tính sáng suốt.

Cõi Cực lạc có vĩnh hằng?

Cõi Cực lạc có vĩnh hằng?

HỎI: Xin được hỏi, Phật Thích Ca dạy vạn pháp vô thường. Vậy việc tồn tại một cõi Cực lạc vĩnh hằng có mâu thuẫn với lời dạy của Phật Thích Ca?

Phải hiểu rõ sự niệm Phật

Phải hiểu rõ sự niệm Phật

Hôm nay là ngày giỗ kỷ niệm lão pháp sư Ấn Quang vãng sinh về cõi Tây Phương lần thứ mười hai. Quý vị đều là đệ tử của Ngài.

Phật không thấy ai là kẻ thù

Phật không thấy ai là kẻ thù

Đức Phật của chúng ta ngày xưa cũng bị nhiều người vu oan hủy nhục trước mặt vua quan, thần dân thiên hạ.

Tìm hiểu về Vu Lan

Tìm hiểu về Vu Lan

Nói đến Vu-lan, ý người viết muốn nói về những kinh điển liên quan đến ý nghĩa Vu-lan, bao gồm những chú sớ, trước thuật của lịch đại Tổ sư đã dày công biên soạn và đã được xếp...