Mưu thâm kế hiểm thời Tam quốc

Mưu thâm kế hiểm thời Tam quốc

Thời kỳ Tam quốc đầy rẫy những mưu kế, trong đó, giả bệnh cũng là một trong các mưu kế được dùng và mang lại hiệu quả cho người chủ mưu.

Phi hành gia Nga phát hiện vật thể lạ nghi UFO

Phi hành gia Nga phát hiện vật thể lạ nghi UFO

Phi hành gia Nga Ivan Vagner khi đang làm nhiệm vụ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã chia sẻ một đoạn video về cực quang tại Nam Cực và phát hiện một số vật thể giống UFO dường...