Xử Phạt Người Đi Bộ

Từ 1/2, cảnh sát sẽ bắt đầu áp dụng xử phạt người đi bộ vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, cập nhật hình ảnh mới về luật xử phạt người đi bộ