Xem Tướng Đàn Ông

Cung cấp những thông tin trắc nghiệm, xem tướng đàn ông chuẩn xác, bói tướng
mạo đàn ông
cực thú vị, bổ ích.

Người đại trí giả ngốc sẽ có 6 điểm này

Người đại trí giả ngốc sẽ có 6 điểm này

Nhưng thực chất kiểu người này lại thấu hiểu mọi thứ. Trong lúc bị xem là thờ ơ, thì họ có thể tìm thấy mục tiêu trong cuộc sống và làm những điều vĩ đại đối với chính họ.