Vợ Việt bị chồng Hàn đánh

Tin tức, hình ảnh, clip về vụ vợ Việt bị chồng Hàn đánh gẫy xương sườn trước mặt con trai 2 tuổi. Vợ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc và những nguy cơ do không hiểu tiếng, luật pháp, văn hoá sở tại...