TUYÊN BỐ CỦA NGƯỜI PHÁT NGÔN BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM

Thông tin mới nhất về các Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết phản đối mọi hành động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông.