Trung tâm Tâm Việt bị tố ngược đãi trẻ tự kỷ

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video vụ Trung tâm Tâm Việt bị tố ngược đãi trẻ tự kỷ...

Trung tâm Tâm Việt bị tố ngược đãi trẻ: Thanh tra việc bạo hành, xâm phạm quyền trẻ em

Trung tâm Tâm Việt bị tố ngược đãi trẻ: Thanh tra việc bạo hành, xâm phạm quyền trẻ em

Liên quan đến hoạt động của Trung tâm Tâm Việt ở Từ Sơn, Bắc Ninh, Cục trưởng Cục Bảo vệ trẻ em (Bộ LĐ,TB&XH) đã gửi Công văn yêu cầu Sở LĐ,TB&XH Bắc Ninh vào cuộc thanh tra đối với điều kiện hoạt động, hành vi xâm phạm quyền trẻ em.