Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Thăm Trung Quốc

Thông tin, hình ảnh, chương trình nghị sự của Đoàn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trong Quốc. Kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư.

Việt Nam-Trung Quốc ký kết 15 văn kiện hợp tác

Việt Nam-Trung Quốc ký kết 15 văn kiện hợp tác

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký kết 15 văn kiện hợp tác Việt Nam-Trung Quốc chiều 12/1 tại Đại lễ đường Nhân...