Thu Minh kiện chủ đầu tư Léman Luxury Apartment

Cập nhật các thông tin, hình ảnh mới nhất về vụ việc Thu Minh kiện chủ đầu tư Léman Luxury Apartment. Nguyên nhân Thu Minh kiện chủ đầu tư Léman Luxury Apartment là gì, diễn biến vụ việc ra sao, các bên liên quan nói gì?