Tháp Truyền Hình Việt Nam Cao Nhất Thế Giới

Thông tin cập nhật về việc tháp truyền hình Việt Nam cao nhất thế giới; Dư luận phản ứng trước thông tin VTV xây tháp truyền hình khổng lồ; Chi tiết về dự án tháp truyền hình cao nhất thế giới ở Việt Nam.