THẢM HỌA SẠT LỞ VÙI NHIỀU NGƯỜI Ở QUẢNG NAM

Thông tin mới và cập nhật nhất về vụ THẢM HỌA SẠT LỞ VÙI NHIỀU NGƯỜI Ở QUẢNG NAM,  SẠT LỞ VÙI 53 NGƯỜI Ở QUẢNG NAM. Công tác cứu hộ, cứu nạn 53 người bị vùi lấp ở Quảng Nam ra sao? Cuộc sống của người dân tại khu vực bị sạt lở ở Quảng Nam thế nào?