TAI NẠN GIAO THÔNG 2024

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024 xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, làm chết 56 tử vong, bị thương 131 người.