Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng M-TP 2017 hot boy tài năng, theo dõi tin tức và những MV mới hay nhất của ca sĩ Sơn Tùng MTP

10 câu nói truyền cảm hứng của Sơn Tùng M-TP

10 câu nói truyền cảm hứng của Sơn Tùng M-TP

"Muốn ngồi được vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác mà không ai chịu được", đó là một trong những phát ngôn ấn tượng của Sơn Tùng M-TP.