Sập Giàn Giáo Tại TP HCM

Thông tin hình ảnh về những vụ sập giàn giàn giáo ở TP HCM thời gian qua, cập nhật thông tin hình ảnh mới nhất vụ sập giàn giáo công trình Saigon South Office 1 và công tác cứu hộ hiện nay.