Quách Ngọc Ngoan - Phượng Chanel

Quách Ngọc Ngoan - Phượng Chanel đã kết hôn và có một cô con gái 8 tháng tuổi. Cuộc sống hôn nhân của Quách Ngọc Ngoan - Phượng Chanel. Đời tư nhiều ồn ào của Quách Ngọc Ngoan