Phương Thúy tố diễn viên Phùng Cường ngoại tình

Phương Thúy tố diễn viên Phùng Cường ngoại tình gây xôn xao. Thông tin mới người thứ ba xen vào hôn nhân của ca sĩ Phương Thúy - diễn viên Phùng Cường.