Phương Thanh - Siu Black

Thông tin mới, đầy đủ nhất về vụ ca sĩ Phương Thanh bị tố ăn chặn tiền của Siu Black. Cập nhật sự việc ồn ào giữa Phương Thanh và Siu Black.