ÔNG TRUMP RỜI NHÀ TRẮNG

Những hình ảnh mới và cập nhật nhất về việc ông Trump rời Nhà Trắng.