Nhạc Nước 200 Tỷ Tai Tiếng Ở Hải Phòng

Công trình nhạc nước 200 tỷ ở Hải Phòng gây tai tiếng vì có nhiều sai phạm. Một số lãnh đạo cấp cao của Hải Phòng đã bị kỷ luật vì liên quan đến dự án nhạc nước 200 tỷ ở hồ Tam Bạc này.