NHÀ KHOA HỌC NỔI TIẾNG LỊCH SỬ

Thông tin đầy đủ về các nhà khoa học nổi tiếng lịch sử trong nước và nước ngoài, các nghiên cứu của họ...

100 nhà khoa học vĩ đại thay đổi thế giới

100 nhà khoa học vĩ đại thay đổi thế giới

Cuộc sống hiện đại ngày nay được lấp đầy bởi vô vàn sản phẩm của trí tuệ và khoa học. Chính những sản phẩm ấy cùng các phương pháp khoa học đã tạo nên cuộc cách mạng làm thay đổi...

Cha đẻ giải Nobel phát minh thuốc nổ thế nào?

Cha đẻ giải Nobel phát minh thuốc nổ thế nào?

Phát minh thuốc nổ đã khiến Alfred Nobel nổi tiếng toàn thế giới và đem lại cho ông một gia sản kếch xù. Nhưng nó cũng khiến cha đẻ của giải thưởng Nobel bị gọi là "nhà buôn cái...