NHÀ KHOA HỌC NỔI TIẾNG LỊCH SỬ

Thông tin đầy đủ về các nhà khoa học nổi tiếng lịch sử trong nước và nước ngoài, các nghiên cứu của họ...

Cha đẻ giải Nobel phát minh thuốc nổ thế nào?

Cha đẻ giải Nobel phát minh thuốc nổ thế nào?

Phát minh thuốc nổ đã khiến Alfred Nobel nổi tiếng toàn thế giới và đem lại cho ông một gia sản kếch xù. Nhưng nó cũng khiến cha đẻ của giải thưởng Nobel bị gọi là "nhà buôn cái...