NHÀ KHOA HỌC NỔI TIẾNG LỊCH SỬ

Thông tin đầy đủ về các nhà khoa học nổi tiếng lịch sử trong nước và nước ngoài, các nghiên cứu của họ...

David Kahn - Sử gia về mật mã và phá mã

David Kahn - Sử gia về mật mã và phá mã

David Kahn là một nhà báo và sử gia xuất chúng. Ông đã viết nên cuốn sách Người phá mã (1967) – tác phẩm đã phổ biến mật mã học cho công chúng, và truyền cảm hứng cho các nhà mật...

100 nhà khoa học vĩ đại thay đổi thế giới

100 nhà khoa học vĩ đại thay đổi thế giới

Cuộc sống hiện đại ngày nay được lấp đầy bởi vô vàn sản phẩm của trí tuệ và khoa học. Chính những sản phẩm ấy cùng các phương pháp khoa học đã tạo nên cuộc cách mạng làm thay đổi...