Khuất tất đấu giá dự án KDC Hòa Lân

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video về vụ việc Khuất tất đấu giá dự án KDC Hòa Lân, Khuất tất đấu giá dự án KDC Hòa Lân của Công ty đấu giá Nam Sài Gòn...

Khuất tất đấu giá KDC Hòa Lân: Công ty Nam Sài Gòn móc ngoặc Công ty Kim Oanh?

Khuất tất đấu giá KDC Hòa Lân: Công ty Nam Sài Gòn móc ngoặc Công ty Kim Oanh?

So với các công ty tham gia đấu giá, Công ty Kim Oanh thể hiện sự yếu kém về năng lực tài chính nhưng lại "chiến thắng", cộng thêm việc 11 lần Công ty đấu giá Nam Sài Gòn cố tình trì hoãn đấu giá để "chờ" Công ty Kim Oanh tham gia khiến dư luận đặt câu hỏi về 2 đơn vị này.