KHU NHÀ Ở ĐÔ THỊ VIỆT THÀNH HUY ĐỘNG VỐN TRÁI PHÉP

Dự án khu nhà ở đô thị Việt Thành huy động vốn trái phép thông qua Công ty tư vấn Việt Thành.

Huy động vốn tại dự án khu nhà ở đô thị Việt Thành: Dấu hiệu lừa đảo rõ ràng?

Huy động vốn tại dự án khu nhà ở đô thị Việt Thành: Dấu hiệu lừa đảo rõ ràng?

Luật sư Hoàng Tùng cho rằng, Công ty tư vấn Việt Thành không có tư cách huy động vốn khi không phải là chủ đầu tư dự án khu nhà ở đô thị Việt Thành. Do vậy, hành vi của ông Thành là có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.