KHỞI TỐ ÔNG TRẦN HÙNG

CẬP NHẬT NHANH, ĐẦY ĐỦ VÀ ĐA CHIỀU VỤ KHỞI TỐ ÔNG TRẦN HÙNG, KHỞI TỐ ÔNG TRẦN HÙNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG...

Lý do ông Trần Hùng bị khởi tố liên quan vụ SGK giả

Lý do ông Trần Hùng bị khởi tố liên quan vụ SGK giả

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Duy Hải gặp và tác động, “nhờ” ông Trần Hùng xử lý nhẹ vụ việc của Thuận. Do vậy, Trần Hùng không chỉ đạo giải quyết vụ việc đối với cấp...