Huyền Thoại Âm Nhạc Prince Qua Đời

Ngày 21/4, huyền thoại âm nhạc Prince qua đời tại phòng thu của anh ở Minnesota. Prince Rogers Nelson đột quỵ trong thang máy và qua đời tại nhà riêng.