Hạ Vi - Cường Đô La

Hạ Vi và Cường đô la chia tay sau thời gian hẹn hò. Cập nhật tin tức hình ảnh online 24h về diễn viên Hạ Vi.