Dự án Hòa Bình Green City sai phạm

Thông tin cập nhật về những sai phạm của dự án Hòa Bình Green City Hà Nội, những chỉ đạo của Hà Nội về việc xử lý sai phạm của Hòa Bình Green City; ý kiến của chuyên gia về những sai phạm của dự án Hòa Bình Green City