Diễn Viên Nguyễn Hoàng Qua Đời

Diễn viên Nguyễn Hoàng qua đời ngày 17/11 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Thông tin, hình ảnh tang lễ diễn viên Nguyễn Hoàng.