di sản di tích Việt Nam

Tập hợp tất cả những tin, bài, chùm ảnh về các di sản, di tích của Việt Nam, nguồn gốc xuất xứ, ý nghĩa lịch sử và quá trình bảo tồn của các di sản, di tích này.

Chi tiết đặc biệt về ngôi đền thiêng phát tích triều Tây Sơn

Chi tiết đặc biệt về ngôi đền thiêng phát tích triều Tây Sơn

(Kiến Thức) - Được xây dựng trên nền nhà cũ của của ông bà Hồ Phi Phúc - đấng sinh thành của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt đã trải qua một lịch sử vô cùng sóng gió...