di sản di tích Việt Nam

Tập hợp tất cả những tin, bài, chùm ảnh về các di sản, di tích của Việt Nam, nguồn gốc xuất xứ, ý nghĩa lịch sử và quá trình bảo tồn của các di sản, di tích này.

Tòa tháp tuyệt đẹp hoàng thân Lào xây dựng ở VN

Tòa tháp tuyệt đẹp hoàng thân Lào xây dựng ở VN

(Kiến Thức) - Sau hơn 80 năm lịch sử, Tháp nước Phan Thiết đã trở thành biểu tượng của thành phố Phan Thiết. Bên cạnh đó, tháp cũng được coi là một chứng nhân cho mối quan hệ keo...

Chiêm ngưỡng những bảo vật nghìn tuổi của nhà Lý

Chiêm ngưỡng những bảo vật nghìn tuổi của nhà Lý

(Kiến Thức) - Bia đá cổ Sùng Thiện Diên Linh, cột đá chùa Dạm, tượng A Di Đà chùa Phật Tích... là những hiện vật lịch sử có giá trị đặc biệt của thời Lý, đã được công nhận là bảo...

Khám phá tòa thành cổ nổi tiếng đất Phú Yên

Khám phá tòa thành cổ nổi tiếng đất Phú Yên

(Kiến Thức) - Không chỉ là trung tâm hành chính của tỉnh Phú Yên một thời, thành An Thổ còn là nơi ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Việt Nam.