Đề nghị kỷ luật Phó Bí thư thường trực Tất Thành Cang

Cập nhật thông tin qui trình xử lý kỷ luật Phó Bí thư thường trực Tất Thành Cang. Ông Tất Thành Cang bị đề nghị xử lý do để xảy ra những sai phạm như thế nào. Đường quan lộ của ông Tất Thành Cang ra sao

Ông Tất Thành Cang nói gì về bồi thường đất đai Thủ Thiêm?

Ông Tất Thành Cang nói gì về bồi thường đất đai Thủ Thiêm?

(Kiến Thức) - Thông tin về khu đô thị mới Thủ Thiêm, Phó Bí thư Tất Thành Cang cho biết dự án có tổng cộng 14.500 hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong đó, hiện có hơn 80 hồ sơ nhà đất chưa bàn giao.