CÔNG TY THỰC PHẨM THANH NGA

Ổ dịch gồm 23 F0 ở Công ty thực phẩm Thanh Nga - nơi cung cấp thịt cho hệ thống siêu thị Vinmart, Vinmart+ và nhiều cơ sở khác tại Hà Nội.