CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyển đổi số đang được triển khai rộng rãi ở Việt Nam, trong mọi lĩnh vực từ giáo dục, báo chí đến nông nghiệp.

BIDV trình diễn giao dịch bằng CCCD chip tại “Ngày chuyển đổi số”

BIDV trình diễn giao dịch bằng CCCD chip tại “Ngày chuyển đổi số”

Tại buổi lễ khai mạc “Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng” năm 2022, BIDV giới thiệu và trình diễn ứng dụng CCCD chip trong các giao dịch nộp/rút tiền tại các máy giao dịch tự động của BIDV.

MobiAgri - bắt nhịp Chuyển đổi số nông nghiệp

MobiAgri - bắt nhịp Chuyển đổi số nông nghiệp

Là doanh nghiệp tiên phong trong Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” lĩnh vực nông nghiệp, tháng 1/2022, Tổng công ty Viễn thông MobiFone...