Chủ tịch Kim Jong-un thăm chính thức Việt Nam

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video về sự kiện Chủ tịch Kim Jong-un thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Kim Jong-un thăm chính thức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Kim Jong-un hội đàm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng...