CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ

Cập nhật nhanh nhất tất cả thông tin các vụ liên quan đến việc CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ...

Trưởng đài PT xã Hồng Quang thông chốt ở Hà Nội: Chủ tịch xã “cho phép“?

Trưởng đài PT xã Hồng Quang thông chốt ở Hà Nội: Chủ tịch xã “cho phép“?

Ông Hoàng Minh Đạo - Trưởng Ban phòng chống COVID-19 thôn Bài Lâm Thuợng cho rằng việc ông mở barie cho ông Nguyễn Xuân Diệp, Trưởng đài phát thanh qua chốt là do Chủ tịch UBND xã Hồng Quang cho phép.