CHDCND Triều Tiên

Nước CHDCND Triều Tiên năm 2015 thông tin nhanh cập nhật chính xác 

Ông Kim Jong Un cảnh báo

Ông Kim Jong Un cảnh báo

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển "khả năng tấn công đáng gờm".