Cách mạng tháng Mười Nga

Thông tin chi tiết về kỷ niệm 100 năm cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. Cách mạng tháng 10/1917 là sự kiện chấn động toàn cầu.

Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Sáng 5/11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ...

Kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

(Kiến Thức) - Cách mạng Tháng Mười Nga thành công vào ngày 7/11/1917 là sự kiện lịch sử thế giới trọng đại, đánh dấu sự ra đời của nhà nước Nga Xô viết.