Biến Đồ Cũ Thành Đồ Mới

Hướng dẫn cụ thể đơn giản cách biến đồ cũ thành đồ mới đẹp và sành điệu cách biến áo cũ thành áo mới biến quần cũ thành quần mới biến váy cũ thành váy mới

Gạc-măng-rê của người Việt xưa là cái gì?

Gạc-măng-rê của người Việt xưa là cái gì?

Gạc-măng-rê tên gọi một đồ vật rất quen thuộc với người Việt một thế kỷ trước, nhưng ngày nay hầu như đã “tuyệt tích”. Vậy cái gạc-măng-rê là cái gì?