BIẾN ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH BẾN XE BẢN PHỦ

Sở GTVT tỉnh Điện Biên thừa nhận Ban Quản lý bến xe đã thuê đất nông nghiệp để mở rộng bến xe Bản Phủ nhằm đạt tiêu chí công bố tạm bến xe loại 6.

“Biến” đất nông nghiệp thành bến xe Bản Phủ: "Trái quy định Nhà nước"

“Biến” đất nông nghiệp thành bến xe Bản Phủ: "Trái quy định Nhà nước"

Sở GTVT tỉnh Điện Biên thừa nhận Ban Quản lý bến xe đã thuê đất nông nghiệp để mở rộng bến xe Bản Phủ nhằm đạt tiêu chí công bố tạm bến xe loại 6.