BIA SÀI GÒN ĐÔNG BẮC LƠ LÀ CHỐNG DỊCH

Bia Sài Gòn Đông Bắc lơ là chống dịch là Công ty con của Tổng Công ty Bia Rượu NGK Sài Gòn (Sabeco).