Bê bối Dự án Eurowindows trên đất "vàng" Hà Nội

Toàn cảnh bê bối dự án Eurowindows trên đất vàng Hà Nội; Những sai phạm của dự án Eurowindows; Tiến độ thi công của dự án Eurowindows trên đất vàng Hà Nội.