BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Thông tin mới và cập nhật nhất về BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV.

Minh chứng sức mạnh Việt Nam

Minh chứng sức mạnh Việt Nam

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn tất cả ĐBQH và HĐND các cấp được bầu lần này sẽ hết lòng vì dân, vì nước, phụng sự nhân dân.