Bảo hiểm Liberty bị "tố" quỵt tiền bồi thường xe?

Bảo hiểm Liberty bị "tố" quỵt tiền bồi thường xe? Thời gian gần đây, Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty Việt Nam liên tiếp bị khách hàng "tố" không chịu bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng đối với xe bị hư hỏng. Trước những sự việc này, không ít người bức xúc lên tiếng đòi "tẩy chay".