BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Cập nhật Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của các doanh nghiệp.

MBB báo lãi 6 tháng tăng 49%, nợ xấu tăng 52%

MBB báo lãi 6 tháng tăng 49%, nợ xấu tăng 52%

Tổng nợ xấu kỳ này của MBB tăng 52%, trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh nhất gấp 2,2 lần. Do đó, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0.9% đầu năm lên 1.2%.